Intellect Transfer B.V.

Vervanging Wet DBA: opt-out regeling invoering per 1 januari 2020

Regeerakkoord: Modelovereenkomsten (Wet DBA) maken plaats voor opt-out regeling voor “hoog tarief” ZZP’ers.

In het nieuwe regeerakkoord 2017 – 2021 wordt de Wet DBA, en daarmee het systeem van modelovereenkomsten, vervangen.
Laag tarief ZZP’ers worden beschermd; voor ZZP’ers boven het lage tarief komt een opdrachtgeversverklaring (via een webmodule). Voor hoog tarief ZZP’ers (waarschijnlijk > € 75, - per uur) komt er een opt-out regeling.


Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft 15 December 2017 een brief naar de Kamer gestuurd als reactie op een motie waarin om de visie van het kabinet werd gevraagd met betrekking tot het zzp-kwalificatievraagstuk.  Hij stelt daarin dat de Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling per 1 januari 2020 in werking treedt.
Het handhavingsmoratorium rond de Wet DBA wordt zeer waarschijnlijk dus verlengd.

De Tweede Kamer roept echter op 21 december 2017 minister Koolmees op om nog in 2018 duidelijkheid te geven over de opt-out mogelijkheden voor hoog tarief ZZP’ers. De motie hierover werd met algemene stemmen is aangenomen. De vraag is of dit gaat lukken gezien de compexiteit van het dossier en het zorgvuldigheidsbelang dat de minister voorstaat.

Opt-out regeling vervangt modelovereenkomst (Wet DBA) freelance psychiater

 • Wet DBA (modelovereenkomsten) verdwijnt
  De Wet DBA (als opvolger van de VAR - Verklaring arbeidsrelatie) had het doel om schijnzelfstandigheid te bestrijden maar zorgde vanaf het begin voor veel onduidelijkheid en onrust. De handhaving werd regelmatig uitgesteld.
  Recent heeft minister van Sociale Zaken Koolmees aangegeven dat de Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling per 1 januari 2020 in werking treedt en dat de handhaving rond de Wet DBA tot die datum van kracht blijft.

  Er wordt voortaan uitgegaan van drie indicatoren om de aard van de arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever vast te stellen:
  de duur van de opdracht;
  het overeengekomen uurtarief, en
  de aard van de opdracht (betreft het reguliere of niet-reguliere bedrijfsactiviteiten?).

 • Opt-out regeling
  Aan de bovenkant van de markt wordt voor ZZP’ers een zogenoemde opt-out-regeling voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd.
  Opdrachtgever en ZZP’er kunnen via de opt-out regeling ervoor kiezen om buiten de sfeer van de loonheffingen en sociale verzekeringen te blijven.

  Voorwaarden
  - een hoog tarief (het kabinet denkt aan een tarief > € 75, - per uur) in combinatie met opdracht korter dan 1 jaar;
  - een hoog tarief in combinatie met het NIET verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

  Wat zijn deze "reguliere bedrijfsactiviteiten", cq. - werkzaamheden?
  Het rapport van de Commissie-Boot spreekt over bijvoorbeeld het inhuren van een PR- en communicatie-adviseur voor een zakelijke dienstverlener of het retoucheren van foto’s voor een internetwinkel als core business en dus als reguliere bedrijfsactiviteiten. Directe patiëntenzorg zal daar dus onder vallen m.i.. Niet-reguliere bedrijfsactiviteiten (..) betreffen dan neem ik aan (incidentele) consultatie of beleidswerkzaamheden.


  Nota bene:
  vragen ten aanzien van de nieuwe regeling zijn uiteraard wat er gebeurt bij verlenging? Vervalt dan automatisch de opt-out-regeling (waarschijnlijk wel). Ook de vraag hoeveel tijd er tussen beëindiging en opnieuw aangaan van een opdracht moet zitten voordat deze wordt beoordeeld als zijnde twee afzonderlijke opdrachten.

 • Tijd om te wennen
  Opdrachtgevers en ZZP’ers krijgen de tijd om te wennen aan de veranderde wet- en regelgeving.
  Na invoering– zoals ook na de invoering van de Wet DBA –geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid. In dat jaar worden er wel controles gehouden, maar in eerste instantie geen boetes uitgedeeld. De belastingdienst zal een coachende rol hebben en partijen helpen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

 • Ondernemersovereenkomst in Burgerlijk Wetboek
  Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

 • Arbeidsongeschiktheid en pensioen
  ZZP’ers zullen niet verplicht worden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of voor pensioen.

Klik hier voor meer onderwerpen t.b.v. freelance - interim psychiaters

Klik hier voor het actuele overzicht vacatures vast en interim / freelance

Intellect Transfer B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?