Intellect Transfer B.V.

Aansluiten bij een intervisie- of visitatiegroep als interim psychiater?

Bent u op zoek naar een visitatiegroep waar u zich kunt aansluiten of collega psychiaters die een intervisiegroep mee willen opzetten?
De visitatiemethodiek van de NVvP in het kader van de herregistratie is ontworpen om in groepsvorm te laten plaatsvinden, zoals met directe collega's of binnen een intervisiegroep. De intervisiegroep wint daarmee aan belang.
Wij bieden vrijblijvend ondersteuning in het vinden van aansluiting bij een bestaande intervisie- of visitatiegroep of het contact leggen met collega interim psychiaters die een intervisiegroep mee willen opzetten
.
Meerdere ZZP psychiaters hebben wij hierin succesvol kunnen ondersteunen.


Aansluiten bij een bestaande groep of een visitatiegroep vormen?

Het vinden van aansluiting bij een groep is een bekend probleem onder met name freelance psychiaters.
Tot de nieuwe spelregels rondom de herregistratie (vanaf januari 2020) hoort dat de visitatiegroep ook een soort van intervisiegroep zou moeten zijn. Vandaar dat het aanbeveling verdient ruim op tijd te beginnen met het zoeken van aansluiting bij een intervisiegroep. 

Opties voor het vinden van aansluiting bij een groep zijn:

  • De NVvP helpt leden in geval van overmacht om een groep te helpen vormen of aansluiting te vinden. 
  • Een lokale groep van ZGP; zoals de de VVPAO (Vereniging van Vrijgevestigde psychiaters in Amsterdam en Omstreken). Vragen van individuele psychiaters worden via de nieuwsbrief verspreid naar alle leden; voorwaarde is dat men lid moet zijn van de vereniging.
  • De vraag delen via LinkedIn (deze tip gaven meerdere psychiaters).

Intellect Transfer biedt deswenst ondersteuning

Mocht u hier behoefte aan hebben kunnen wij u vrijblijvend ondersteuning in het vinden van aansluiting bij een bestaande visitatiegroep of het contact leggen met collega interim psychiaters die een intervisiegroep mee willen opzetten.
Meerdere ZZP psychiaters hebben wij hierin succesvol kunnen ondersteunen.
Via ons netwerk kunnen wij de vraag uitzetten; zowel bijvoorbeeld via een mailing als via bijvoorbeeld het vinden van een interim positie bij een opdrachtgever in combinatie met het kunnen aansluiten bij een intervisie- cq. visitatiegroep aldaar.

Neem voor meer informatie contact op met Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via espijkman@intellect-transfer.com of via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Eis van evaluatie van het individuele functioneren

Als u vanaf 2020 uw registratie als psychiater wil verlengen, dan moet u voldoen aan de bestaande registratie-eisen en aan de nieuwe eis van evaluatie van het individuele functioneren.
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) benoemt ten aanzien van de evaluatie van individueel functioneren dat de betreffende psychiater daar regelmatig en in voldoende mate aan heeft deelgenomen.

Leidraad IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten)

De Federatie Medisch Specialisten heeft in 2014 de Leidraad IFMS gepubliceerd welke handvaten biedt om de kwaliteit van het individuele professionele handelen van de medisch specialist te evalueren en te verbeteren.
In een periodiek gesprek met een daartoe geaccrediteerd persoon bespreekt men de omgevingsfeedback en het eigen portfolio en gebruikt men deze als eventuele input voor een individueel verbeterplan.

Multi Source Feedback (MSF) vragenlijsten

De zogenoemde Multi Source Feedback (MSF) vragenlijsten bieden 360° graden feedback vanuit verschillende bronnen. Zij worden tijdens de IFMS-ronde als instrument gebruikt door collega-psychiaters (zowel binnen als buiten de vakgroep/maatschap), medewerkers (Anios en overige collega’s) en patiënten.
Punten van beoordeling binnen de vragenlijsten betreffen onder andere medisch handelen, samenwerking, organisatie en verantwoording. Daarnaast wordt gevraagd tenminste één sterk punt en één verbeterpunt voor de betreffende medisch specialist te benoemen.
Let wel: Het IFMS is een methodiek van en door medisch specialisten gericht op ontwikkeling en niet op beoordelen.

IFMS-instrumenten

Naast de Multi Source Feedback (MSF) vragenlijsten gelden verder als instrumenten om de medisch specialist te ondersteunen in het verbeteren van het individueel functioneren:
Een zelfevaluatie
Een portfolio, waarin de betreffende psychiater het eigen professioneel functioneren beschrijft en bijhoudt
Een evaluatiegesprek
Een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Lees ook