Intellect Transfer B.V.

Kamervragen over de koppeling van het BTW-nummer en het BSN (AVG)

(Laatste update: 13 maart 2018)

ZZP’er en koppeling BTW-nummer en BSN: opnieuw Kamervragen over de privacy gevoeligheid/ risico op identiteitsfraude in het kader van de a.s. handhaving van de AVG (per 25 mei 2018). De Kamer maant het Kabinet snel met duidelijkheid te komen.

Zzp’ers zoals ook freelance psychiater of - psycholoog zijn verplicht hun BTW-nummer te melden aan hun opdrachtgevers, bijvoorbeeld in de overeenkomst van opdracht en op facturen.
Het BTW-nummer is echter een afgeleide van het Burger Service Nummer (BSN) en daarmee een tot de persoon herleidbaar nummer.
Al langer wekt de koppeling van het BTW-nummer en het BSN flinke wrevel onder belangenbehartigers van zelfstandigen vanwege het risico op identiteitsfraude. De Kamer stelde eerder hier vragen over en nu dringender vanwege de AVG
.
Vanaf 25 mei 2018 zal de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) vervangen gaan worden door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Koppeling van het BTW-nummer en het BSN

Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen stelden 9 maart jl. Kamervragen aan Staatssecretaris Snel (Financiën) en Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) hoe de koppeling van het BTW-nummer en het BSN zich verhoudt tot de AVG en waarom het zo lang duurt voordat er een antwoord komt.

De Kamervragen dienen vooral het belang te zorgen voor een ontkoppeling van het BTW-nummer en het BSN. Achtergrond is het binnen de AVG ontbreken van een wettelijke grondslag voor het door een bedrijf of instelling opslaan van het BTW-nummer van betreffende ZZP'er, met daarin herkenbaar het BSN-nummer.

De vraag werd gesteld welke wettelijke grondslag de Belastingdienst momenteel heeft voor het koppelen van BTW-nummers aan het BSN van ZZP’ers; welke wettelijke grondslag er geldt voor de verplichting van ZZP’ers tot het publiceren van het BTW-nummer en of er na invoering van de AVG per 1 mei a.s. iets aan deze wettelijke grondslag verandert.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt al een tijd de kwestie van de koppeling van het BTW-nummer en het BSN in het kader van de AVG maar deze kan tot op dit moment nog geen duidelijkheid geven. De AP kon ook geen antwoord geven op de vraag om bijvoorbeeld voor nieuwe BTW-nummers de koppeling met het BSN te laten vervallen.

De Kamer hoopt op een spoedig antwoord

De Kamerleden hopen op een spoedig antwoord om vóór 25 mei a.s. aan zowel ZZP’er als opdrachtgevers helderheid te bieden.

Zie voor verdere onderwerpen betreffende freelance/ interim:

Intellect Transfer B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?